หน้าแรก > บริการ > ประกาศการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม
บันทึกโดย :somchai.k
วันที่บันทึก :12/11/2557
ประกาศการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 เชียงใหม่
68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200    email : mtr_cm@nbtc.go.th    โทร : 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686  โทรสาร : 0-5327-4670